humansofhanoi:

"Giờ hoa của ai chả như nhau, quan trọng là phong cách người bán, phải có duyên mới bán được hàng. Mà hồi trước anh có gia đình, có vợ con, giờ độc thân một mình rồi; chắc là đi bán nhiều, bán hết cả duyên rồi em à." “These flowers can be sold by virtually anyone else, but it’s only those with a salesman’s charm that could draw people in. I used to have a family; now I’m on my own. I guess I couldn’t save any charm left for myself.”
insatiablefeelings:

omgoshhhh
tulipnight:

Milky Way from Jackpine Lake by instagram aaronfaulkner01 on Flickr.
funoftheday:

The most poorly acted death scene ever.
funoftheday:

Too close for comfort


2,926 notes | REBLOG
credit